با توجه به استقبال چشمگير شما مشتريان عزيز از محصولات توليدي ميز تحرير پارس برآن شديم تا جهت توزيع گسترده تر اين محصولات اقدام نماييم . لذا به اطلاع كليه لوازم التحرير فروشي ها و كتابفروشي هاي سطح كشور مي رساند جهت تهيه اين محصولات بطور مستقيم مي توانيد با شماره هاي پخش اين محصولات تماس بگيريد . در ضمن به اطلاع مي رساند جهت پخش عمده اين محصول در ديگر استانها و شهرستانها نماينده پخش مي پذيريم .